Användandet av sociala medier uppgår till 83 % av den svenska befolkningen enligt rapporten ”Svenskarna och internet” som ges ut av Internetstiftelsen och samlar sociala medier fakta årligen.