Lokaliseringen går ett steg längre än traditionell översättning och innehållet byts inte bara ut ord för ord – det anpassas även för att stämma överens med lokala förhållanden.