+46763278457 info@estpopulo.om

Analys, Strategi och Optimering

Vi låter data och statistik leda vägen för den digitala strategin. Genom datainsamling kombinerad med analys och kreativitet, skapar vi en marknadsstrategi som är skräddarsydd för er verksamhet. Med hjälp av noggrant framtagna datamodeller och processer analyserar vi er trafikflöden och konverteringsbeteende. Vi testar, mäter och utvärderar för att ständigt optimera marknadsföringen.

Profit & Loss Forecast

Vad är Profit & Loss Forecast?

 

Med en finansiell rapport som synliggör de finansiella flödena i företaget under en given tidsperiod får ni en tydligare bild och ökad kontroll över förmågan att generera försäljning och hantera utgifter under perioden. Tidsperioden kan täcka exempelvis en månad, ett kvartal eller räkenskapsår.

P&L Forecast handlar om att ha en prognos för “profit and loss”, det vill säga tillgångar och förluster, och därmed ta kontroll över utvecklingen. Arbetet handlar om att med hjälp av en budgetprognos ha koll på de ekonomiska flödena i företaget.

Vad är värdet av Profit & Loss Forecast?

 

Värdet av att arbeta med P&L Forecast är att du får kontroll över intäkter och kostnader när du utgår från en etablerad budgetmall för företag. Med en översikt över investeringarna slipper du obehagliga överraskningar och kan göra strategiska satsningar. Det här är nödvändigt för att ditt varumärke ska blomstra.

 

Hur arbetar vi med P&L Forecast?

 

Vi erbjuder hjälp när det gäller de olika delarna budget, prognos och uppföljning. Vi hjälper företag att välja bra mallar och rimliga upplägg för budget för företag inom er storlek och bransch. En viktig aspekt i det här arbetet är att kunna optimera sina marknadsaktiviteter efter företagets olika budgetar och KPI:er. Vi förser er med en automatiserad översiktsrapport som tar hänsyn till hela profit and loss-modellen på dagsnivå.

 

Inom området P&L Forecast erbjuder vi tjänster som:

  • Forecast tillväxt i form av intäkt och alla nivåer av kostnader.
  • Vi hjälper er att få ordning på EBITDA, Gross Profit, Net Sales, Gross Profit 2, Gross Profit 3, Cost of Sale.

Behöver du hjälp med P&L Forecast och hoppas hitta en erfaren marknadsföringsbyrå? Då är Est Populo ett bra val. Med lång erfarenhet av budgetarbete och data-drivna processer hjälper vi företag att lyckas med sina affärsidéer. Kontakta oss för att arbeta mer strukturerat med såväl budget som prognos.

Frågor och Svar
Vad är en budget?

En budget är en inramning av och översikt över pengaflöden under en viss tidsperiod. Budgeten täcker ofta ett år i taget. En budget kan innehålla ambitioner och målsättningar och är ofta väl tilltagen för att kunna hållas.

 

Vad är skillnaden på budget och prognos?

Budgeten handlar om att bedöma hur den kommande tiden kommer att se ut rent ekonomiskt. En prognos handlar istället om en uppskattning av hur väl budgeten förväntas hållas.

Hur gör man en budget?

Ett bra sätt för att göra en budget är att utgå från någon av alla de mallar som finns tillgängliga. Dela upp utgifter och intäkter i olika poster och slå ut löpande kostnader per månad för få en jämn fördelning över året.

 

© Est Populo AB. All rights reserved 2020.

Om oss
Blogg
Kontakt

info@estpopulo.com
+46 763 278 457

Drottninggatan 25, 
411 14, Göteborg
Sverige

jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle1.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); });