Somliga tenderar att förväxla strategin med kampanjer. Den digitala strategin rymmer de aktiviteter som ska genomföras för att nå de övergripande marknadsföringsmålen. De digitala kampanjerna är delarna i strategin som hjälper dig att nå ditt mål.