+46763278457 info@estpopulo.om

Analys, Strategi och Optimering

Vi låter data och statistik leda vägen för den digitala strategin. Genom datainsamling kombinerad med analys och kreativitet, skapar vi en marknadsstrategi som är skräddarsydd för er verksamhet. Med hjälp av noggrant framtagna datamodeller och processer analyserar vi er trafikflöden och konverteringsbeteende. Vi testar, mäter och utvärderar för att ständigt optimera marknadsföringen.

Konverteringsoptimering

Vad är konverteringsoptimering?

 

De olika delarna inom arbetet med konverteringsoptimering ramar in insatserna och processerna för att öka antalet konverteringar på en hemsida eller i en mobil applikation. Konverteringsoptimering handlar typiskt på att identifiera olika element som ska göra att applikationens konverteringsgrad, snittkvitto och customer lifetime value (CLV) förbättras kontinuerligt över tid. Man gör det genom att analysera data och tar fram hypoteser för att A/B testa nuvarande version av en sida mot en alternativ version. För bäst resultat ska man arbeta frekvent konverteringsoptimering och A/B tester. Om du vill veta mer CRO rekommenderar vi att du läser vårt inlägg om vad är konverteringsoptimering.

Vad är värdet av konverteringsoptimering?

 

När du ökar din CRO ökar också värdet per besökare. Det vill säga att de kunder som besöker din hemsida genererar mer och du får därmed mer tillbaka per besök tillskillnad från marknadsföring som handlar om att få fler besökare till din hemsida. Om en landningssida ökar sin konverteringsgrad med någon procentenhet kan det ge betydande effekter på dina intäkter. Konverteringsoptimering är någonting som det behöver arbetas med kontinuerligt och det finns alltid element att förbättra och optimera.

 

Hur arbetar vi med CRO (conversion rate optimization)?

 

Vi hjälper företag med hela kedjan från identifiering till implementering av de åtgärdsförslag som syftar till att förbättra er webbplats CRO. Första steget i processen för att öka konvertering på en hemsida handlar om att göra en utförlig nulägesanalys för att kunna se över er webbplats. Vi använder en mängd olika mätverktyg som exempelvis Google Analytics och andra tredjepartverktyg för att förstå sidan. Nulägesanalysen fungerar sedan som en handlingsplan för att hjälpa oss att hitta områden som vi kan förbättra.

Nästa steg handlar om att skapa databaserade hypoteser för en sida eller flera. Vi börjar med att prioritera all data från vad vi samlat in under steg 1. Vanligtvis testar vi olika förslag via så kallade A/B-tester men det finns fall där vi vill testa mer än två varianter och då gör vi A/B/C tester. Oavsett vad vi ska göra utgår vi alltid från valt KPI när vi mäter resultatet. Det är för att vi ska implementera bästa möjliga lösning på er webbplatsen för att öka värdet av varje besökare.

 

Inom området konverteringsoptimering (CRO) erbjuder vi tjänster som:

 

  • Datainsamling – i den här delen handlar det om att samla in data för att identifiera förbättringsområden. Vi tittar på mål, kunder och användarvänlighet.

  • Rekommendationer – vi ger er våra råd kring vilka insatser som ger störst effekt.

  • Prototyp – ni får titta på olika förslag och ta ställning till vilka ni vill gå vidare med.

  • Grafisk design – vi designar, nytt eller reviderat, för att förbättra lösningen rent visuellt.

  • Kodning – här bygger vi själva lösningen enligt överenskommelse och testar i olika webbläsare och på olika enheter.

  • A/B-test – vi prövar olika förslag mot varandra under en testperiod för att senare gå vidare med det med högst konverteringsgrad.

  • Analys och implementation – vi utvärderar åtgärder och planerar framåt för att iterera.

Vill du nå digital tillväxt genom konverteringsoptimering? EST Populo är en erfaren marknadsföringsbyrå i Göteborg som hjälper företag att stärka sina varumärken och bli framgångsrika online. Kontakta oss om du är redo att öka er konverteringsgrad.

 

Frågor och Svar
Vad är CRO?

Konverteringsoptimering är de insatser som görs på en hemsida eller i en mobil applikation för att öka konverteringsgraden per besökare. Det handlar bland annat om att stärka förtroendet, lyfta fram produktfördelar och öka användarvänligheten via intuitiva designval.

 

Vad betyder konverteringsoptimering?

Ordet konverteringsoptimering kommer från engelskans Conversion Rate Optimisation, ofta förkortat CRO, och beskriver helt enkelt arbetet med att optimera webbapplikationer för att öka konverteringsgraden per besökare.

Varför konverteringsoptimering?

 Med en skickligt optimerad hemsida vill du få fler besökare att konvertera till kunder och ökar därmed både dina intäkter och din kundbas.

 

© Est Populo AB. All rights reserved 2020.

Om oss
Blogg
Kontakt

info@estpopulo.com
+46 763 278 457

Drottninggatan 25, 
411 14, Göteborg
Sverige

jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle1.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); });