Affiliate marketing är när en annonsör genererar kunder via exempelvis en influencer som har ett starkt inflytande över sin målgrupp.